Familiestuen

Et af tilbuddene til børnehavebørn er Familiestuen. Tilbuddet er målrettet børn i alderen 3-6 år, der ikke trives lige nu. Det kan f.eks. være børn, som har svært ved:

  •          at lade de voksne bestemme og indordne sig under regler og normer.
  •          at være med og blive i de aktiviteter, der er i børnehaven.
  •          at sidde stille og koncentrere sig i forskellige situationer.
  •          at være sammen med de andre børn og indgå i venskaber.

Ideen med Familiestuen er at skabe en bedre trivsel for barnet gennem opbakning og positiv feedback. Dette sker i et tæt samarbejde mellem barnet, forældrene, primærpædagogen i barnets børnehave og Familiestuen. Forløbet vil som udgangspunkt vare i 12 uger to eftermiddage om ugen, mandage og torsdage, hvor mindst en af barnets forældre (evt. på skift) og barnet deltager. Der er plads til seks familier ad gangen.

Primærpædagogen har en central rolle i forløbet, og opgaven består i at være støttende og iagttage barnets adfærd og forandringer i børnehaven. Familiestuen er et frivilligt tilbud, som børnehave og forældre kan tage direkte kontakt til.

Se brochuren for Familiestuen

Print-venlig udgave af brochuren