Socialpædagogisk friplads

Tilskud til betaling af dagtilbud, hvor barnets ophold i daginstitutionen er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og forældrene ikke har mulighed for at betale for tilbuddet.

Hvem kan søge?

Forældre kan søge om socialpædagogisk friplads til et barn, når kommunen vurderer, at:

  • barnets ophold i dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og
  • forældrene ikke har mulighed for at betale for ophold i dagtilbuddet

Begge betingelser skal være opfyldt. Der skal inden ansøgning om socialpædagogisk friplads være søgt om økonomisk friplads ved Randers kommunes pladsanvisning

Hvilke dagtilbud kan der søges til?

Dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der kan ikke søges til privat børnepasningsordning.

Hvor mange penge udgør en social pædagogisk friplads?

Det er forskelligt. I nogle tilfælde vil hele forældrebetalingen blive dækket, i andre tilfælde vil der kun blive ydet et tilskud.

Hvordan søger jeg?

Hvis dit barn allerede er i kontakt med Myndighedscentret, skal I kontakte jeres vanlige rådgiver. Ellers skal I kontakte Myndighedscentrets Modtagelse, hvor I vil få udleveret skema til brug for ansøgning.

Hvilke oplysninger skal Myndighedscentret have adgang til for at kunne behandle en ansøgning?

Der skal laves en økonomisk vurdering. Det er et krav, at der foreligger dokumentation for alle indtægter og udgifter – dvs. lønsedler, ydelser fra Udbetaling Danmark, udskrifter fra pengeinstitut (betalingsservice og lign.).

Hvad sker der når min ansøgning er modtaget?

Myndighedscentret udarbejder den økonomiske vurdering. For at få belyst de særlige og væsentlige behov indhenter Myndighedscentret statusudtalelse fra det konkrete dagtilbud og evt. Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) – eller andre relevante fagpersoner.

Når Myndighedscentret behandler ansøgningen, vil der altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af barnets og familiens situation.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger fra modtagelse af ansøgningen. Afgørelsen bliver sendt skriftligt til jer.

Myndighedscentret vil 1 gang årligt følge op på, om betingelserne for tilskuddet fortsat er til stede.

Er der noget, jeg skal være særlig opmærksom på?
  • Forældre er forpligtet til at oplyse, hvis barnet ikke længere kommer i dagtilbuddet, eller hvis der sker væsentlige ændringer i den tid, barnet er i dagtilbuddet.
  • Forældre er forpligtet til at oplyse om økonomiske forbedringer.
  • Forældre vil få skriftlig besked om opfølgningsdato på bevillingen. Denne besked vil blive afsendt fra Familieafdelingen ca. 2 måneder forinden.
Automatisk ophør
  • En bevilling af socialpædagogisk friplads ophører, hvis barnet udmeldes af det konkrete dagtilbud.
  • Hvis der sker væsentlig forbedring af familiens økonomiske situation.
  • Hvis Myndighedscentret modtager informationer om ændringer i barnets behov.