Automatisk ophør

  • En bevilling af socialpædagogisk friplads ophører, hvis barnet udmeldes af det konkrete dagtilbud.
  • Hvis der sker væsentlig forbedring af familiens økonomiske situation.
  • Hvis Myndighedscentret modtager informationer om ændringer i barnets behov.