Hvad sker der når min ansøgning er modtaget?

Familieafdelingen udarbejder den økonomiske vurdering. For at få belyst de særlige og væsentlige behov indhenter Familieafdelingen statusudtalelse fra det konkrete dagtilbud og evt. Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) – eller andre relevante fagpersoner.

Når Familieafdelingen behandler ansøgningen, vil der altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af barnets og familiens situation.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger fra modtagelse af ansøgningen. Afgørelsen bliver sendt skriftligt til jer.

Familieafdelingen vil 1 gang årligt følge op på, om betingelserne for tilskuddet fortsat er til stede.