Hvilke dagtilbud kan der søges til?

Dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der kan ikke søges til privat børnepasningsordning.