Hvilke oplysninger skal Myndighedscentret have adgang til for at kunne behandle en ansøgning?

Der skal laves en økonomisk vurdering. Det er et krav, at der foreligger dokumentation for alle indtægter og udgifter – dvs. lønsedler, ydelser fra Udbetaling Danmark, udskrifter fra pengeinstitut (betalingsservice og lign.).