Hvor mange penge udgør en social pædagogisk friplads?

Det er forskelligt. I nogle tilfælde vil hele forældrebetalingen blive dækket, i andre tilfælde vil der kun blive ydet et tilskud.