Bliv kontaktperson

Hjælp et barn eller en ung med at komme godt videre - Bliv kontaktperson

Kontaktpersonordningen er et støttetilbud til et barn eller en ung i alderen 12-22 år iværksat efter servicelovens § 52, stk.3, nr. 6.

Som kontaktperson kan man blive mødt med mangeartede opgaver, heriblandt:

 • Støtte i forhold til at skabe nye venskaber/privat netværk
 • Støtte i forhold til at starte til en fritidsaktivitet.
 • Støtte i forhold til fastholdelse/etablering af kontakt til familie.
 • Motiveringsarbejde i forhold til fastholdelse og gennemførsel af skolegang / uddannelse / job.
 • Råd og vejledning i forhold til diverse problematikker såsom forældres skilsmisse, mobning, udfordringer i skolen, udvikling og adfærd, venner m.m.
 • Koordinerende funktion i forhold til forældre og det kommunale system (UU, Myndighedscentret, Jobcenter, Misbrugscenter, Psykiatrien m.m.)

For unge i efterværn (18-22 år) kan der også være tale om:

 • Støtte til at udarbejde budget, søgning af indskudslån, enkeltydelse, kontanthjælp m.m.
 • Støtte til boligsøgning.

Læs mere nederst på siden.

Hvordan bliver jeg kontaktperson?

At blive kontaktperson hos Myndighedscentret forudsætter deltagelse i - og fuldførelse af - vores interne kursus for kontaktpersoner. Kurset udbydes løbende.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i det næste kursus for kontaktpersoner, kan du tilmelde dig ventelisten via mail til helene.larsen@randers.dk. I mailen skal du gøre opmærksom på, at du ønsker at tilmelde dig ventelisten og samtidigt opgive dit navn, adresse, telefonnummer og kontaktmail. Når der er tilstrækkeligt med tilmeldte fastsættes datoer for næste kursusforløb.

Kurset er gratis og har en varighed på 9 timer i alt, fordelt på tre dage med cirka 14 dages mellemrum. Du vil modtage et kursusbevis, når du har gennemført forløbet.

Når du har gennemført kurset, vil du blive bedt om at indsende et ansøgningsskema - følg linket nedenfor. 

Hent ansøgningsskemaet til at blive kontaktperson her

Indsend skema digitalt

Det udfyldte skema skal sendes via en sikker forbindelse, derfor skal du sende det via digital post. Vejledning til at sende via Digital Post

Send ansøgningsskema via Digital Post her

Efter at du har indsendt skemaet via hjemmesiden, bliver du registreret i vores kartotek. Vi matcher ansøgerne i vores kartotek med de opgaver, som socialrådgiverne kommer med. Når vi har en opgave, der matcher med dine erfaringer og ønsker, kontakter vi dig. Hvis du stadig er interesseret, ansættes du til opgaven.

Efterfølgende bliver du indkaldt til møde med rådgiveren, hvor I sammen gennemgår barnet/den unges handleplan.

Vi gemmer din ansøgning i vores kartotek i 1 år. Hvis du herefter ønsker at opretholde din ansøgning, skal du kontakte os ved personlig henvendelse eller pr. telefon eller ved at lave en ny ansøgning. Såfremt dette ikke sker, vil du blive slettet af kartoteket.

Er jeg også kontaktperson for barnets/den unges forældre?

Som udgangspunkt er du kontaktperson for barnet/den unge.

Det er socialrådgiverens ansvar at du og forældrene mødes, og at din rolle præciseres overfor dem, inden du starter på opgaven.

For barnet/den unge er det vigtigt, at der er en god kemi mellem dig og forældrene. Det er vigtigt, at du giver plads til, at forældrene varetager de dele af forældrerollen, som de har ressourcer til.

Det er også vigtigt, at du kan se, hvor barnet/den unge har brug for din støtte i forhold til forældrene.

Hvor meget tid skal jeg sætte af til opgaven?

Tidsforbruget fastsættes af socialrådgiveren. Det vil typisk ligge på 2-3 timer om ugen. Du aftaler arbejdstidens placering med barnet/den unge, og aftalerne vil oftest være placeret i eftermiddags- eller aftentimerne.

Hvordan og hvor ofte følges der op på min indsats?

Der er opfølgningsmøde efter 3 måneder og herefter hver 6. måned. Mødet foregår ved, at du og barnet/den unge og familien, sammen med socialrådgiveren, følger op på målene i handleplanen

Hvad med tavshedspligt?

Du har tavshedspligt med hensyn til de forhold, du får kendskab til som kontaktperson. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsens ophør. Brud på tavshedspligten er strafbart og medfører øjeblikkelig afskedigelse.

Er der mulighed for sparring?

Du kan kontakte socialrådgiveren, hvis du står med udfordringer, du ønsker at drøfte.

Hvem er min arbejdsgiver?

Myndighedscentret i Randers kommune er din arbejdsgiver.

Er der tale om lønnet arbejde?

Ja, du får udbetalt honorar for at være kontaktperson.

Honoraret er skattepligtigt og feriepenge er indregnet. Beløbet beregnes på baggrund af et skema, du afleverer hver måned med det faktiske antal timer, du har arbejdet.

Honorarerne er jf. FTF’s lønkort for kommuner (Kommunernes Landsforening) svarende til ca. kr. 120,00 pr. time

Indhentes der børne- og straffeattest?

Ja. Myndighedscentret vil indhente børne- og offentlig straffeattest i forbindelse med, at du bliver ansat. Disse straffeattester går mindst 10 år tilbage i tiden.

Hvad med udgifter til aktiviteter og transport?

Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse. (her gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat).

Der kan i nogle tilfælde bevilliges dækning af udgifter til aktiviteter (kontaktpersonens del af udgiften) samt til transport i den forbindelse. Dette sker i følge aftale med socialrådgiveren. Kørsel i egen bil sker efter statens laveste takster.

Kursusforløb

Der er endnu ikke fastsat dato for næste kursusforløb

Kursusforløb:

 1. Kursusaften fra kl. 17.00 - 20.00
 2. Kursusaften fra kl. 17.00 - 20.00 
 3. Kursusaften fra kl. 17.00 - 20.00

Undervisningen varer 3 timer inkl. pause, hvor der vil blive serveret sandwich og vand

Kursusaften 1:

 • Præsentationsrunde
 • Lovgivning
 • Kontaktpersonens rolle
 • Forventningsafstemning
 • Praktiske forhold 

Kursusaften 2:

 • ICS
 • Børnefaglig undersøgelse
 • Handleplan. Hvordan er man som kontaktperson en del af en handleplan

Kursusaften 3:

 • Metoder
 • Statusudtalelse
 • Kontaktpersonens opgaver
 • Opfølgning
 • Uddeling af kursusbevis