Informationsmøde

D. 25. OKTOBER 2017 KL. 17.00 – 18.30

Tilmeldingsfrist til informationsmødet er mandag d. 23. oktober 2017. Du bedes tilmelde dig enten på mariann.raaby@randers.dk eller pr. sms på tlf.nr. 2047 7375

Informationsmødet afholdes i Familieafdelingen, Odinsgade 12 i Randers. Du skal henvende dig i receptionen.

På informationsmødet vil du få oplysning om jobbets indhold, arbejdstid, ferie m.m. Du vil også få information om et kort kursusforløb på 3 x 3 timer. Det er et krav, at man gennemgår dette kursusforløb, for at kunne blive ansat som kontaktperson. Efter afslutning af kurset, vil du modtage et kursusbevis

Der vil blive serveret en lille forfriskning.

Kursusforløb:

 1. Onsdag den 8. november kl. 17-20,
 2. Onsdag den 22. november kl. 17-20 og
 3. Onsdag den 6. december kl. 17-20

Undervisningen varer 3 timer inkl. 30 minutters pause, hvor der vil blive serveret sandwich og vand

Dag 1:

 • Præsentationsrunde, deltagernes forventninger og baggrund
 • Lovgivning: Servicelovens kapitel 11, underretning, tavshedspligt
 • Kontaktpersonens rolle / hvilke opgaver kan en kontaktperson varetage
 • Forventninger
 • Løn/kontrakt, børne-/straffeattest o.lign.
 • Kursusbevis

Dag 2:

 • Børnefaglig undersøgelse
 • Handleplan. Hvordan er man som kontaktperson en del af en handleplan
 • Samarbejde med den unge, familien, rådgiver og på tværs

Dag 3:

 • Metoder: Løft, SOS, ICS
 • Inddragende netværksmøde
 • Hvordan udfylder kontaktpersonen statusudtalelse