Dagligdagen

Dagligdagen på Egehøjvej 34 ligner så vidt muligt en almindelig.

Dagligdagen på Egehøjvej 34 afspejler den gennemsnitlige hverdag, med morgenmad, skolegang, madpakker, eftermiddagshygge, aftensmad aftenhygge og fritidsaktiviteter.

I dagligdagen inviterer vi barnets forældre indenfor, således de kan være en del af barnets hverdag. 
Forældresamarbejde er en stor del af hverdagen på Egehøjvej 34. Vi tror på, at samarbejdet med børnenes forældre, således forældrene oplever sig inddragetog som betydningsfulde samarbejdspartnere, får det største udbytte af et ophold udenfor hjemmet.

Udgangspunktet for forældresamarbejdet på Egehøjvej 34 er således en viden om og erfaring med at forældrenes medvirken styrker helheden i barnets tilværelse, skaber sammenhæng mellem dets fortid og nutid, samt bedrer mulighederne for, at barnet kan profitere af institutionsopholdet. Forældrene skal opleve at blive anerkendt i deres rolle som biologiske og samværsforældre og være betydningsfulde samarbejdspartnere, som tages med på råd, i det omfang hensynet til det enkelte barn ikke tilsidesættes. Samarbejdet med forældrene udøves altid med udgangspunkt i anbringelsen og barnets behov.

(Vi er således bevidste om, at uden det anerkendende samarbejde med forældrene kan barnet blive stillet i en konflikt mellem loyaliteten mellem familie og institution.)

Forældre/pårørende samarbejdet vægtes højt

Forælder og pårørende arbejdet har stor betydning for barnets ophold og det vægtes højt. Egehøjvej 34 tilstræber, at fastholde den bedst mulige kontakt til forældrene, og på den baggrund arrangeres individuelle besøgs aftaler med forældrene, hvor medarbejderen følger barnet efter behov. Derudover inviteres forældrene til fælles forældrearrangementer i løbet af året. Vi afholder som eksempel sommerfest, julearrangement med kagebagning og juleklip.