Babysimulatorforløb

Babysimulatorforløbet er for unge eller udviklingshæmmede, der skal have afklaret om tidpunktet for at for børn er det rigtige.

Børn og Familieudførerområdet, Randers, tilbyder babysimulatorforløb v/ konsulent Susanne V. Sørensen og konsulent Jane Wiemann. Babysimulator-konsulenterne har begge gennemgået uddannelse, fra Babysimulator-Teamet i Svendborg, og er familiebehandlere ved Randers Kommune, Børn og Familie - Udførerområdet.

Tilbuddet om et babysimulatorforløb henvender sig primært til særligt sårbare unge eller udviklingshæmmede, der drømmer om at blive forældre, men er i tvivl om, hvorvidt tidspunktet er det rigtige.

Lån en baby med hjem

Forløbet med en babysimulator varer i alt tre uger, hvoraf ”forælderen” låner en babysimulator med hjem i ni dage.

Babysimulatoren, der indgår i forløbet, udviser samme behov som en rigtig baby. Det vil sige, den vågner om natten, græder, skal skiftes og så videre.

 

Før, under og efter "forælderen" låner en babysimulator, tilbydes møder med babysimulator-teamet. Babysimulator-konsulenterne drøfter sammen med ”forælderen” de udfordringer og tanker, som dukker op i forløbet, og herved får ”forælderen” en chance for at vurdere de opgaver og udfordringer, de møder som nybagte forældre, og de tilbydes samtidigt et mere realistisk syn på forældrerollen. Erfaring viser, at netop kombinationen af praksis og samtaler understøtter den unge i sin oplevelse af, hvorvidt de er klar til et barn.

I samtalerne med babysimulatorkonsulenterne bruges metoden; Cirklen. Udfra tre cirkler/omdrejningspunkter reflekteres og samtales om: 

1. Hvad Babysimulatoren kan synliggøre og vise

2. Hvad Babysimulatoren ikke kan synliggøre og vise

3. Hvad en mor skal kunne og hvad der forventes i relation til det at blive forældre til et lille barn.

 

Metodik og forløbets fem faser

Fase 1: Formøde. Her mødes den unge sammen med sin sagsbehandler samt Babysimulatorteamet i samtale med udgangspunkt i drømme og tanker i relation til det, at få et barn, ligesom boligforhold og økonomi drøftes. Samtalen afsluttet med intro til Babysimulator.

Fase 2: Forberedelse til ”forældrerollen”.

Babysimulatorteamet mødes med den unge 2-3 gange, af ca. 2 timer. Omdrejningspunkter er; børn og forældrerollen, glæder og udfordringer.

Fase 3: Den unge passer Babysimulatoren.

I 9 fulde døgn passer den unge Babysimulatoren. I forløbet får de et hjemmebesøg af Babysimulatorteamet. Der vil være telefonkontakt mellem den unge og Babysimulatorteamet

Fase 4: Aflæsning og efterbearbejdning.

Med udgangspunkt i den unges erfaringer med pasningen af Babysimulatoren - samt aflæsning, drøftes den unges tanker og ønsker angående til/fra valg af barn.

Fase 5.: Opfølgning
Der afholdes et møde mellem den unge, en eller flere fra den unges professionelle netværk samt kontaktpersonen fra Babysimulator-Teamet.

 

For yderligere oplysninger eller for fremsendelse af pjece kontakt:

Konsulent Susanne V. Sørensen eller

Konsulent Jane Wiemann på tlf:

89 15 82 46 / 51 56 28 46

Visitation sker direkte til Familiehuset

Der medsendes bevilling på mail til conni.rasmussen@randers.dk