Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelsen kan blandt andet tilkøbes ved ophold på Døgn og Familie.

Forældrekompetenceundersøgelsen kan blandt andet tilkøbes ved ophold på Døgn og Familie.

Forælderkompetenceundersøgelsen er en kvalificeret undersøgelse, der munder ud i en psykologisk skriftlig vurdering af forældrenes kompetence som forældre.

For familier, der har ophold på Døgn og Familier rummer undersøgelsestiden ikke kun en ventetid på en endelig vurdering. Psykologen har i forløbet sparring med familiebehandleren og med afsæt i observationer og den viden, som her træder frem, vil behandlingsarbejdet kunne kvalificeres yderligere.

Den viden familiebehandler og psykolog får om forældrenes evne til læring i praksis, vil samtidigt have karakter af en implicit invention mens undersøgelsen forløber.

Familiebehandlerens observationer og refleksioner omkring familiens samspil og relationer og udfordringer kan dermed også indgå i psykologens overvejelser i forbindelse med afklaring af forældrekompetenceundersøgelsen.

Forældrekompetenceundersøgelse bliver udført af autoriserede psykologer.

En undersøgelse varer i snit cirka tre måneder fra opstartsdatoen.

 For tilbud på sandplay, ERA m.v. kontakt visitator.

For beskrivelser heraf: se fanebladet under Børn og Familie udførerområdet - Familiehuset