Handlingsorienteret Praksis

Metoden tager sit afsæt i handlingsorienterede observationer, massiv vejledning, formaliserede samtaler og intensiv pædagogisk støtte med fokus på, at handling skaber forvandling.

Handlingsorienteret praksis med henblik på øget mestring

Forældrene har ansvar for barnets daglige pleje og omsorg, og guides efter behov af familiebehandleren med henblik på øget mestring.

Forældrene skal selv klare dagligdagens aktiviteter, såsom morgenmad, frokost, middag, tøjvask, rengøring, med videre og efter behov med støtte fra familiebehandleren. Familien tilbydes altid en primær samt en sekundær familiebehandler, og der tages altid udgangspunkt i den enkelte families specifikke behov.

Handlingsorienteret observationstilgang medskaber en positiv udvikling i familien

Det er med afsæt i det praktiske og følelsesmæssige fællesskab i familien samt en handlingsorienteret observationstilgang at opholdet på Døgn og Familie understøtter familien i en positiv udviklingsproces.

Dette gennem for eksempel:

-Indkøb og madlavning.

-Motivation til deltagelse i fritidsaktiviteter og udvidelse af det private netværk

-støtte til at skabe kontinuitet og struktur i hverdagen

-Hjælp til kontinuerlig skolegang – vi støtter if. til. skoletaske, lektier, kontakten til skolen, m.v.

-Hjælp til kontinuerlighed if. til daginstitution(struktur).  

-Hjælp til hygiejne – vi støtter if. til bad, tøjvask, den daglige hygiejne(tager over ved behov).

-Hjælp og støtte i forhold til kontakt til familiens professionelle og private netværk.

Et mål er at medskabe en bæredygtig relation i familien

Målet med et ophold på Døgn og Familie er, via anbringelse af hele familien, at undgå en eventuel anbringelse af barnet/børnene. Særligt ved de akutte uafklarede anbringelser af børn kan tilbuddet om en samlet familieanbringelse være en fordel. Ved den samlede familieanbringelse undgås en splittelse af familien i observationsfasen og i perioden indtil den endelige afgørelse foreligger.

Overordnet er målet, at tilbyde familier, der har brug for en særlig massiv socialpædagogisk indsats et tilbud i støttende/vejledende/rådgivende rammer, således at der skabes grobund for en bæredygtig og udviklende relation i familien.

Gennem opholdet på Døgn og Familie støttes forældrene massivt af familiebehandlerne. Forældrene har det overordnede ansvar, men hjælpes til det, de ikke formår. Opholdet medvirker ofte til mere stabilitet og en positiv udvikling for familien, hvor der tilbydes nye og mere hensigtsmæssige værktøjer til at løse deres udfordringer og besværligheder.

Udgangspunkt i forældreansvar og barnets kompetencer og ressourcer

Forældrene undervises, med udgangspunkt i handlingsorienteret praksis, i at lære at læse barnets signaler og forstå deres børn udfra barnets ressourcer og kompetencer.

Familiebehandlerne støtter op om den gode kommunikation forældre og børn imellem. Derudover arbejdes der med handlingsorienterede observationer, som tager udgangspunkt i den enkelte families udfordringer og ståsted. Observationer er et redskab til at udvikle på mødet mellem barn og forældre, og indgår ikke udelukkende som led i en eksempelvis forældreevnevurdering.