Målgruppe

Oversigt over hvem DøgnFamiliehuset henvender sig tig

Målgruppen på Døgn og Familie, BFU Randers er blandt andre:

Familier med børn I alderen 0-12 år, hvor der er risiko for barnets trivsel og udvikling, og hvor det ikke er forsvarligt, at barnet bliver i hjemmet.

Familier, hvor forældrenes forældreevne og kompetence er uafklarede, og hvor barnets basale behov ikke dækkes.

Familier i krise, hvor en akut familieanbringelse er nødvendig.

Familier, hvor en anbringelse af barnet/børnene måske kan undgås ved anbringelse af familien gennem en periode.

Familier, der har behov for en særlig massiv familierettet indsats.

Familier med spædbørn, hvor massiv indsats i dagtimerne ikke anses for dækkende.

Døgn og Familie, BFU Randers kan med få timers varsel modtage familier, hvor der er akut og stærk bekymring for barnets trivsel. Døgn og Familie, BFU Randers har god erfaring med de akutte anbringelser.