Visitation og ydelser

Visitationen starter med et opstartsmøde med forældre, fagkoordinator samt myndighedsperson - læs mere om visitation og ydelser her.

Hvad indeholder tilbuddet?

 ·         Visitation – og opstartsmøde med forældre, fagkoordinator samt myndighedsperson fra købskommune med opstilling af klare mål for familiens ophold (handleplanen). Her aftales ny dato for opfølgningsmøde.

·         Familien tilbydes en primær samt en sekundær familiebehandler

·         Klare tilbagemeldinger til købskommune efter seks til otte uger (opfølgningsmøde) samt efter behov.

·         Forældrene støttes desuden i koordinering af indsatsen i forhold til forældre og barns netværk(kontakt til dagpleje, børnehave, skole, familie mv.) Pladsanvisningen inddrages, hvis barnet skal i dagtilbud. Skole afklares ved anbringelse efter aftale med købskommune og evt. PPR.

·         Løbende systematisk skriftlig beskrivelse af familiens udvikling og barnets trivsel i veldokumenteret dagbogsprogram. Skrivelserne munder ud i en statusrapport.

·         Trivselsmøder med forældre og personale en gang ugentligt.

·         Familiebehandling

·         Uddannet fagligt personale i døgndækning

·         Skriftlig status til købskommune med udgangspunkt i handleplanen udarbejdet ved visitationen.

Hvad indeholder tilbuddet ikke?

Psykologisk forælderkompetenceundersøgelse. Udbydes særskilt.

Terapiforløb som sandplay. Dette kan tilkøbes.

Tolkebistand er ligeledes ikke en del af tilbuddet, men kan arrangeres og tilkøbes.

ERA(early relational assessment) - metoden som anvendes til at undersøge barnets relation til den primære omsorgsperson og på sigt beskrive barnets tilknytningsmønster. Denne ydelse kan tilkøbes.

Visitation

Randers kommune

-          sikrer Døgn og Familie BFU §50 undersøgelse og medvirken til udarbejdelse af omdrejningspunkter i handleplan med klare mål for døgnopholdet på Døgn og familie, BFU Randers

-          opfølgningsmøde efter seks til otte uger

-          Skriftlig status efter tre måneder

-          Afslutningsrapport efter aftale

Døgn og Familie, BFU Randers, forpligter sig til løbende at underrette familieafdelingen om, hvorvidt familien profiterer af opholdet, så myndigheden på oplyst grundlag kan vurdere tilbuddets rigtighed for den enkelte familie

Ekstern kommune

 -          Klare tilbagemeldinger til myndighedsperson i købskommune efter behov og opfølgningsmøde efter seks til otte uger

-          Døgn og familier BFU Randers udarbejder løbende interne udviklingsbeskrivelser. Skrivelserne munder ud i en statusrapport efter tre måneder

 -          Købskommune sikrer Døgn og Familie BFU §50 undersøgelse og medvirker ved visitationen til udarbejdelse af omdrejningspunkter i handleplan med klare mål for døgnopholdet på Døgn og familie, BFU Randers

-          Døgn og Familie BFU Randers forpligter sig til løbende at underrette købskommune om, hvorvidt familien benefiterer af opholdet, så købskommune på oplyst grundlag kan vurdere tilbuddets rigtighed for den enkelte familie

-          Døgn og Familie udarbejder efter tre måneder en skriftlig status til købskommune med udgangspunkt i handleplanen udarbejdet ved visitationen.

Visitation v/Connie Rasmussen

Telefon: 89 15 82 03

eller omstilling 89 15 82 00

connie.rasmussen@randers.dk

Adresse

Infanterivej 33, 8930 Randers NØ