Eksempel på forløb 1

Familien Hansen, Mette og Thorsten, henvender sig selv til familieafdelingen, da de oplever store problemer med deres søn, Hans på 12 år. Han pjækker fra skole, udebliver til sent om aftenen og havner i slagsmål i skolen.

Familien Hansen har været til to møder med deres familierådgiver Trine, inden de kommer til møde i Familiehuset. På opstartsmødet er det tydeligt at begge forældre ønsker, at familiekonsulenten skal have samtaler med Hans, men at de også selv ønsker noget mere viden om teenagere, og hvordan man kan takle dem.

Familierådgiveren Rikke og Familien Hansen er enige om, at der er brug for begge dele, og at omdrejningspunkter er, at mindske konfliktniveauet i familien, at få etableret tilliden mellem Hans og forældrene, samt at få skabt ro i hjemmet. Familien Hansen tilbydes to timer hver anden uge.

Det første møde holder forældrene med Trine, og efterfølgende har Trine en samtale med Hans.

Det er tydeligt, at begge parter er frustrerede, og at Hans især er gal på sine forældre og alle de regler, de laver for ham. Det er som om, de slet ikke stoler på ham.

Omvendt oplever forældrene, at Hans hele tiden misbruger deres tillid og bryder alle aftaler.

En aften ringer forældrene til Trine og fortæller, at Hans har lavet ballade nede i byen, og at de er vildt frustrerede og nu har givet ham stuearrest i to måneder. Hans overholder kun stuearresten to dage, og det gør Thorsten så rasende, at han giver Hans en lussing.

Gennem den næste måned bliver det tydeligt, at familien har brug for mere end de to timers samtaler hver anden uge.  Forældrene og Trine kontakter sammen familierådgiveren Rikke og beskriver forløbet. Hun bevilger familien to timer mere, og Trine har nu fast samtaler med Hans og forældrene, hver for sig og sammen.

Det viser sig at have en gavnlig effekt.

Forældrene og Hans laver sammen med Trine færre, men mere tydelige regler for sengetider, pligter i hjemmet og så videre. Og forældrene øver sig i at vise Hans mere tillid.

Hans begynder så småt at få det bedre sammen med sine forældre, og han har mere lyst til at være hjemme sammen med dem, om end han selvfølgeligt helst vil være sammen med kammeraterne. Forældrene er blevet mere rolige og er glade ved, at der er færre regler. På den måde kan de bruge energi på andre ting end at kontrollere, hvorvidt Hans bryder aftalerne, som moren Mette udtrykker det.

Ved den afsluttende samtale, med familierådgiveren Rikke, aftales det, at Hans og Familien bør tilbydes fælles familiesamtaler henover de næste mdr, hvorefter forløbet afsluttes.