Organisation/medarbejdere

Familiecentret Randers beskæftiger i alt 80 medarb. Medarbejderne har forskellige pædagog, social, psykolog og sundhedsfaglige baggrunde, alle med erfaring i arbejdet med familier.

Organisationen har desuden tilknyttet autoriserede psykologer fuld tid. Psykologerne varetager blandt andet individuelle samtaleforløb og familiesamtaler.

Alle medarbejdere har tavshedspligt og skærpet underretningspligt.

Hvis en medarbejder får formodning om, at et barn eller en ung har brug for ekstra særlig støtte, har de ifølge loven skærpet pligt til at underrette familieafdelingen.

Medarbejderen vil altid først tale med familien om det. 

Vi samarbejder med andre faggrupper (for eksempel lærere og pædagoger), når det gavner udviklingen i  familien. Det foregår efter aftale med forældrene.

Der opbevares ingen papirer efter et afsluttet forløb. Statusskrivelserne findes hos jeres sagsbehandler/familierådgiver, hvor I altid kan indhente oplysninger. Dog opbevares journalnoter fra psykologsamtaler i 3 år for at opfylde psykologlovens bestemmelser.

Børn og Familie – udførerområdet/Familiehusets vifte af tilbud:

  • Individuelle samtaleforløb· Familiekonsulent -og støtte
  • Familieplejekonsulent
  • Pædagogisk støtte
  • Dag- og døgnophold
  • Massiv støtte i hjemmet
  • Overvåget og støttet samvær

Børn og familie – udførerområdet tilbyder desuden kvalificerede divergerende gruppeforløb og kurser for både børn, unge og forældre. En af grundene til, at Familiehuset satser på gruppetilbud og kurser er, at netop det at møde ligesindede og udveksle erfaringer om lignende problemstillinger har vist sig at være til stor glæde og gavn for gruppedeltagerne/kursisterne. Alle gruppeledere og undervisere i Familiehuset har en pædagog-social- og/eller psykologfaglig baggrund. Ligesom alle gruppeledere og undervisere i Familiehuset er uddannede gruppeledere i gruppemetoden (udviklet af Ken Heap) ved Albatros, Århus.