ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er inspireret af den kognitive psykologi og baseret på formodning om, at tænkning og kognitive forstyrrelser er af stor betydning for barnets følelsesmæssige, kropslige og adfærdsmæssige reaktioner.

ACT handler om at kunne opøve en psykologisk fleksibilitet, så barnet/den voksne bedre kan rumme sine følelser og ikke nødvendigvis søge at kæmpe mod. Tesen er, at des mere barnet kæmper mod sine følelser, des mere påvirkes barnet i negativ retning.

Det er en forudsætning, at forældrene er inddraget i terapien sammen med barnet og at forældrene er bevidste om at der arbejdes med specifikke problemstillinger og at barnet selv er bevidst om og oplever for eks: angst, depression.

Målgruppe: børn i alderen fra 10 år eller forældre, til børn der i forvejen er tilknyttet Familiehuset. (for eks forældre på Døgn afdelingen eller forældre, der står i en pludselig krise, som påvirker børnene i familien i en negativ retning). Det gælder for både børn og voksne ,at problematikken er symptomer på angst, depression eller vrede.

Forløb: en forsamtale og en afsluttende samtale—10 sessioner af 1 times varighed.

ACT—terapeuten er uddannet psykoterapeut MPF og har desuden efteruddannelser i forskellige terapeutiske retninger og erfaring med særligt udsatte børn og deres familier, krisehåndtering og sorg.

ACT terapeuten uddannes ved Kognitiv Center i Århus.