Sandplay

Børn og Familie udførerområdet tilbyder sandplay terapi til både børn og voksne

Sandplay for børn

Formålet med sandplay er at tilbyde barnet et terapeutisk rum, hvor det bliver muligt gennem leg at udleve og bearbejde svære følelsesmæssige oplevelser for eksempel i forbindelse med:

 • Tab og adskillelse
 • Angst
 • Omsorgssvigt
 • Sorg
 • Overgreb
 • Alvorlig sygdom hos nære personer
 • Familiens skilsmisse

For barnets udviklingsproces er det vigtigt, at I forældre, sideløbende med barnets sandplayterapi, deltager i samtaleforløb, og at I, efter individuelle aftaler, er til stede i lokalet sammen med barnet.

På den måde signalerer I, som forældre, at barnets og familiens situation og trivsel er jeres ansvar, og at I er villige til at skabe plads til bearbejdning og forandring. Endvidere er der indlagt forældresamtaler mellem sessionerne, hvor kun I forældre deltager.

 • Sandplay er et tilbud til børn fra 4-årsalderen
 • Der skal udarbejdes en paragraf 50 undersøgelse
 • Terapeuterne er uddannede på Dansk Sandplay-institut

Sandplay for voksne

Formålet med Sandplay til voksne er at tilbyde et terapeutisk rum til voksne, der tager udgangspunkt i, at det kan være svært at ”finde ord” og dermed verbalt give udtryk for de problemer og vanskeligheder, man har.

Netop sandplayterapiformen udløser ”ordene” i symboler og udtrykker sig dermed i en form, som kan ses. Visualiseringen skaber grundlag for, at der efterfølgende kan arbejdes verbalt med problemerne.

Formålet med sandplay kan være at undersøge det, du synes er svært, gør ondt eller som er uforklarligt. Tesen er, at fortiden ikke kan ændres. Men at måden tænke om og forholde sig til fortiden på kan.

 • Sandplay kan hjælpe til at bearbejde det svære og hjælpe dig til at lære dig selv bedre at kende. På godt og ondt.
 • Sandplay er en terapiform, som hjælper dig til at bearbejde svære ting i livet.
 • Sandplay kan give dig en større indsigt og forståelse for dine tidligere handlemønstre og derved skabe mulighed for udvikling.

Sandplayterapi for voksne er især fordelagtigt i forhold til:

 • Depression og angst
 • Tab og traumer
 • Livskriser
 • Lavt selvværd

Sandplay tilbydes på adressen: infanterivej 33, 8920 Randers NV

Terapeuterne er uddannede på Dansk Sandplay-institut

Kontakt

Gl. stationsvej 9, 1. Randers
Administration og omstilling: 89 15 82 00
Mail: lea.mikkelsen@randers.dk