Spædbarnsterapi

Alt usagt binder energi - også hos det spæde barn

Spædbarnsterapien og spædbarnsterapeuterne i Børn og Familie Udførerområdet, Randers er uddannede v. og særligt inspirerede af Inger Poulsen, psykoterapeut MPF og Inger Thormann, Psykolog og socialpædagog.

Spædbarnsterapien er en metode til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår.

Børn, der for eksempel, oplever tidlig adskillelse fra moderen, vold eller et voldsomt sygdomsforløb kort tid efter fødslen, kan blive mærket af det, og den voldsomme oplevelse kan sætte sig i barnets krop.

  • Antagelsen er, at det er lettere at reparere det lille barns traume, end det er at bearbejde traumer hos større børn, og at det lille barns onde cirkel er ikke så fastlåst, men at de har en glimrende evne til reparation.
  • Antagelsen er, at hvis det, der forhindrer en sund udvikling, fjernes, kan barnets egen stærke drivkraft overtage helingen
  • Antagelsen er, at hvis barnet ikke hjælpes, er der risiko for en livslang fejludvikling, at traumatiske oplevelser kan forårsage en total tilbagetrækning fra verden.

Spædbarnsterapi er typisk et forløb på fem-otte terapier i barnets første leveår.

Spædbarnsterapeuten har indledende samtaler med forældrene, hvor målet er at tale sig frem til hvilket traume, de mener barnet har, og hvad det kan være forårsaget af.

Det er altså væsentligt, at forældrene har reflekteret, hvad traumet er, inden det lille barn konkret inddrages i terapien.

I terapien skabes et trygt og respektfuldt rum, hvor spædbarnsterapeuten, efter at have præsenteret sig for det lille barn, sætter ord på det konkrete, der er sket. Det traumeudløsende.

Terapeuten agerer dels som talerør for barnet, dels som barnets følelsesmæssige fortolker. For eksempel fortæller spædbarnsterapeuten hvordan det må have været for barnet, at opleve en voldsom fødsel eller oplevelsen af at have en mor, der er påvirket af en svær efterfødselsdepression.

Antagelsen er, at barnet gennem terapien mærker spædbarnsterapeuten og forældrenes fulde opmærksomhed og derigennem oplever den tryghed og ro, der medvirker til at den energi, der er fastlåst i traumet, kan forløses.

For yderligere information

Kontakt
Gl. stationsvej 9, 1. Randers
Administration og omstilling: 89 15 82 00
Mail: lea.mikkelsen@randers.dk