Tegneterapi

Børn kan have svært ved at sætte ord på vanskelige oplevelser, tanker og følelser, og der er ofte nemmere for barnet— i første omgang - at tegne en ubehagelig følelse eller oplevelse, - frem for at sætte ord på den.

Familiehuset tilbyder tegning som terapeutisk værktøj til børn fra 3 årsalderen.

Tegneterapi kan blandt andet benyttes ved:

  • Angst
  • Sorg
  • Vrede
  • Traumer
  • Frustration
  • Lavt selvværd

Børn kan have svært ved at sætte ord på vanskelige oplevelser, tanker og følelser, og der er ofte nemmere for barnet— i første omgang—at tegne en ubehagelig følelse eller oplevelse, - frem for at sætte ord på den. Indtrykket er, at det der er svært at tale om, lettes når barnet tegner.”     

I tegneterapien viser sig ofte nye vinkler og perspektiver, som terapeuten kan bruge i sin videre proces med barnet og evt. hele familien.

Målgruppe: børn i alderen fra 3 år og opefter med følelsesmæssige vanskeligheder, dom beskrevet ovenfor.

Forløb: 10 tegnesessioner af en 1,5 times varighed. To samtaler med forældrene.

Tegneterapien varetages af en af Familiehusets erfarne familiekonsulenter, som er uddannet  tegneterapeut hos cand.psyk Britta Jørgensen.