Theraplay

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi. Metoden tager sit afsæt i tilknytningsteori og afspejler den nyeste viden indenfor neuropsykologien.

Theraplaysessionerne er bygget op omkring enkle  lege - med vægt på interaktionen mellem den primære voksne og barnet. Metoden fokuserer på barnets følelsesmæssige udvikling og ikke den fysiske alder.

Formålet er at styrke barnets tilknytning og at lære barnet at regulere sig selv følelsesmæssigt, desuden at øge barnets selvværd og selvtillid igennem et glædesfyldt samspil mellem barn og primær omsorgsperson.

Dette så barnet på sigt kan indgå i mere sunde relationer og på en måde, som er mere alderssvarende og socialt gavnlig for barnet og barnets nære omgivelser.

Theraplay medvirker til, at barnet får et positivt selvbillede som bevirker, at barnet kan indgå i mere positive og givende relationer.

Målgruppen er børn i alderen 1,5 år til 12 år med følelsesmæssige, sociale, udviklings, og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Forløb: 32 timer - dette inkl. MIM-observation - sessioner med barn og forældre samt  forældresamtaler.

Familiehusets Theraplayterapeut er uddannet ved Theraplay.dk v/ Marie Olsen-Kludt. Terapeuten er autoriseret psykolog, og har bred erfaring i arbejdet med børn og deres familier.