Visitation

Visitation v/Connie Rasmussen

Telefon: 89 15 82 03 eller omstilling 89 15 82 00
connie.rasmussen@randers.dk

Familiehusets adresse
Infanterivej 33, 8930 Randers NØ

Børn og familie – udførerområdet, Familiehuset, tilbyder kvalificerede divergerende gruppeforløb og kurser for både børn, unge og forældre. En af grundene til, at Familiehuset satser på gruppetilbud og kurser er, at netop det at møde ligesindede og udveksle erfaringer om lignende problemstillinger har vist sig at være til stor glæde og gavn for gruppedeltagerne/kursisterne. Alle gruppeledere og undervisere i Familiehuset har en pædagog-social- og/eller psykologfaglig baggrund. Ligesom alle gruppeledere og undervisere i Familiehuset er uddannede gruppeledere i gruppemetoden (udviklet af Ken Heap) ved Albatros, Århus