Gruppetilbud til børn i skilsmissefamilier

Børn der er en del af en skilsmissefamilie, har mulighed for at deltage i gruppetilbud, hvor børnene kan tale om de udfordringer de oplever.

Tilbuddet har fokus på, at børnene får mulighed for, sammen med erfarne gruppeuddannede familiekonsulenter, at samtale og udveksle deres oplevelser og udfordringer med forældrenes skilsmisse. Fokus vil være på barnets oplevelser og følelser, som vil blive mødt med anerkendelse og støtte.

Børnene vil få mulighed for at dele historier med og inspirere hinanden. Der vil også blive anvendt samtalekort og vist film som en del af processen. Børnene vil få mulighed for individuelle samtaler ved begyndelse og afslutning. Der er i forløbet indbygget fokus på den positive historie og på leg.

Målet er:

  • At børnene får oplevelse af, at møde andre børn i samme situation
  • At hjælpe børnene med at sætte ord på deres besværlige oplevelser og følelser med ligestillede
  • At give et frirum, hvor børnene kan sige det, som det er, og hvor de vil blive mødt med anerkendelse
  • At støtte og vejlede børnene i om muligt at finde strategier for at være barn i en skilsmisseramt familie.

Målgruppe: Børn i alderen 8-12 år, som er præget af deres forældres indbyrdes konflikt i forbindelse med skilsmisse.

Forløb: 10 gruppemøder af 2,5 time en hverdag hver 14. dag.

Gruppelederne er familiekonsulenter og uddannede gruppeledere.

Visitation

Telefon: 89 15 82 03 eller omstilling 89 15 82 00
connie.rasmussen@randers.dk

Familiehusets adresse
Infanterivej 33, 8930 Randers NØ

Børn og familie – udførerområdet, Familiehuset, tilbyder kvalificerede divergerende gruppeforløb og kurser for både børn, unge og forældre. En af grundene til, at Familiehuset satser på gruppetilbud og kurser er, at netop det at møde ligesindede og udveksle erfaringer om lignende problemstillinger har vist sig at være til stor glæde og gavn for gruppedeltagerne/kursisterne. Alle gruppeledere og undervisere i Familiehuset har en pædagog-social- og/eller psykologfaglig baggrund. Ligesom alle gruppeledere og undervisere i Familiehuset er uddannede gruppeledere i gruppemetoden (udviklet af Ken Heap) ved Albatros, Århus