Mindfulness for forældre

Mindfulness for forældre handler om at då trænet nærvær og empati og blive mere autentisk i samværet med børnene

Med etableringen af grupperne skabes der mulighed for, at forældre kan få trænet nærvær og empati og blive mere autentisk i samværet med barnet/børnene.

Mindfulness understøtter forældrene i at bryde ubevidste tankemønstre og uhensigtsmæssige strategier på en måde som styrker den enkeltes bevidsthed om egen ageren.

Forældrene bliver på sigt i stand til i højere grad at støtte barnet på bedst mulig vis – og møde barnet i situationer, hvor det kræver evnen at kunne skelne eget følelsesliv fra barnets.

Metoderne er: Gruppesamtaler og mindfulness øvelser og redskaber, der øger forældrenes opmærksom på sig selv og samtidigt den kontekst og de relationer de har til deres børn. I forløbet indgår også introduktion til enkle øvelser som forældrene kan bruge sammen med deres børn.

Forældrene tilbydes hjemmeopgaver for at få metoden integreret bedst muligt i hverdagen. Hjemmeopgaverne har en varighed af ti minutter.

Målgruppe: forældre med adhd, depressive træk eller angst, hvor billedet er at forældrenes følelsesliv, behov og impulser overskygger barnets.

Tilbuddet gælder også familier med højt konfliktniveau.

Forløb: 8 gange af 2 timers varighed.

Max otte forældre.

Individuel samtale ved opstart og afslutning.

Gruppeledere er familiekonsulenter den ene mindfulnessinstruktør (MBCT - mindfulness based cognitive therapy).