Om Egehøjvej 34

Egehøjvej 34, er et kommunalt børnecenter/døgncenter. Familiehuset på Infanterivej 33, hører ligeledes under BFU. Leder er Henrik Andreas Jensen

Den overordnede tilgang for Egehøjvej 34 tager sit afsæt i den grundlæggende fremgangsmåde som Randers Trappen bygger på; det er afgørende for indsatsen, at forældre, barn, myndighed og fagpersoner tager afsæt i en fælles forståelse omkring den valgte metode/indsats, samt en forståelse om, at der er tale om en anbringelse, der er kort og som er mindst mulig indgribende for barnet.

Egehøjvej 34, er et kommunalt døgntilbud og hører organisatorisk under Børn og Familie udførerområdet (BFU) v/ leder Henrik Andreas Jensen.
På Egehøjvej 34 er der 7 pladser til børn mellem 4 og 15 år, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at bo hjemme. 5 af pladserne er tiltænkt forløb på max 6 måneder hvor familien udredes og 2 pladser er tiltænkt akutte anbringelser på max. 3 uger.

Dagligdagen på Egehøjvej 34 er kendetegnet ved en struktureret behandlingsmæssig tilgang med særligt fokus på børnenes individuelle behov, pædagogisk effektmåling, udeliv og sund kost. Det overordnede mål er, at give det enkelte barn omsorg og tryghed, samt at samarbejde med barnets familie/netværk om at løse de aktuelle problemer, således barnet vender tilbage til hjemmet eller medlemmer i dets netværk.  

På Egehøjvej er vi inspireret af, hvordan svenskerne arbejder med området. For eksempel skal barnet og dets familie indgå i et samarbejde med kommunen, hvor de selv er med til at løse de problemer, de har. Med andre ord skal familien nu deltage mere aktivt i at løse deres egne problemer, selvfølgelig med den hjælp og støtte familien har brug for.

Egehøjvej 34 ligger i udkanten af Randers i et nyrenoveret to etagers hus. Der er værelser og stue på begge planer. Huset ligger i et naturskønt område med stor have og bålplads.

Koordinator Birgitte Ludvigsen træffes på:

tlf: 89158270

mail: bbl@randers.dk

Leder er Henrik Andreas Jensen tlf: 89 15 82 01

Mail: haj@randers.dk

Adresse: Egehøjvej 34, 8960 Randers SØ