Nyheder

Børn og familie udførerområdet er en arbejdsplads i udvikling og vækst - med en arbejdskultur, som bygger på anerkendelse, ansvarlighed, engagement.

Børn og familieudføreområdet, Randers Kommune, søger ind i mellem nye kræfter udefra. Stillinger slås op elektronisk på kommunens jobportal.

Familiehuset er en forebyggende dagforanstaltning for børnefamilier med særlig behov for støtte.
Vores hovedopgave er at yde støtte til øget trivsel for udsatte børn og deres familier, og understøtte familierne i at ændre uhensigtsmæssige mønstre i relationerne indbyrdes.

På vores to døgn afdelinger har vi løbende brug for nye fagligt kvalificerede medarbejdere, og hvis du har interesse i familiearbejdet - og har en pædagogfaglig baggrund, er du velkommen til at sende en motiveret ansøgning til:

Egehøjvej: Koordinator Birgitte Ludvigsen mail: bbl@randers.dk

DøgnFamilie: Koordinator Jeanette Breus Møller mail: jeanette.breus.moeller@randers.dk