Familiecentret - Dag

Enheden Familiecentret består af Familie-døgninstitutionen og familieplejekonsulenter på Infanterivej 33 og dagbehandling på Gl. Stationsvej 9.

Hanne Willemoes Knudsen er leder af Familiecentret.

I Familiecentret er vi optaget af, at yde høj faglig kvalitet i samarbejde med familien, for at skabe den bedst mulige indsats. Familien indgår i en dialog og kan på den måde være medbestemmende i forhold til at løse de problemer, de har. Med andre ord deltager familien aktivt i at løse deres egne problemer.

I dette arbejde inddrages familiens netværk og andre relevante aktører i et tværgående samarbejde.

Familie- og individuel behandling, råd, støtte og vejledning 

Du og din familie vil tilbydes nye ideer og muligheder ift. netop det, der er jeres største udfordringer.

Dette sker ved hjælp af støttende samtaler i eget hjem eller i Familiecentret, behandlingsforløb og intervention, samt ved deltagelse i samarbejde med for eksempel eget netværk, pædagoger, sundhedspersonale, lærere og familierådgiveren m.fl.. Familiehuset tilbyder også døgnophold til hele familien.

Et forløb i Familiecentret varer i gennemsnit mellem 3 måneder og 1 år og tilrettelægges, så det bedst muligt passer ind i forhold til familiens hverdag, skole og arbejde.

Familiecentret kan bl.a. tilbyde:

 • Individuelle samtaleforløb
 • Forældrekurser
 • Gruppe for børn af psykisk syge
 • Sandplay
 • Theraplay
 • Krise intervention
 • Sorggruppe
 • Familiekonsulent
 • Familiestøtte
 • Dag- og døgnophold
 • Psykolog
 • Supervision
 • Massiv støtte i hjemmet
 • Overvåget og støttet samvær

Kontakt

Afdelingsleder Mariann Kaster

tlf. 89158205

Marianne.kaster@randers.dk