Samarbejde med BUC

Projektet mellem Randers Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) skal styrke samarbejdet.

Omdrejningspunktet i projektet er sammenhæng og samarbejde mellem Randers Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov (BUC) til gavn for børn og forældre.

Projektet er søsat af Servicestyrelsen og gennemføres i årene 2011-2013. I den periode skal der udtænkes og udvikles nye metoder til, hvordan et tættere samarbejde mellem sektorerne kan blive et aktiv i forhold til at inkludere børnene i deres nærmiljøer, herunder skole- og fritidstilbud. 

Fra Servicestyrelsen er der afsat i alt 4,6 mio. kr. til BUC og Randers Kommune til gennemførelse af projektet. Arbejdet med projektet er igangsat i sommeren 2011. 

Projektet vil  involvere ansatte ved Familieafdelingen og Specialbistand i Randers Kommune, samt repræsentant fra skolerne. Disse vil løbende komme til at indgå i metodeudvikling og metodeafprøvning frem mod 2013 i samarbejde med BUC. 

Projektet, og de metoder der udvikles og afprøves, evalueres og dokumenteres af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), således at det efterfølgende bliver muligt at vurdere, hvorvidt de udviklede metoder og modeller bør implementeres i andre kommuner og regioner.

Flere informationer om projektet kan fås hos projektleder i Randers Kommune: Anna Laura Jørgensen, Familieafdelingen, Odinsgade 14, 8900 Randers C, telefon: 89 15 13 01 og mail: anna.laura.jorgensen@randers.dk