Spørg om Børn og Familie

På denne side har vi samlet ofte stillede spørgsmål om Børn og familie.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er bekymret for andres børn?

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller vold har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Læs mere om underretning her

Hvem skal jeg tale med i forbindelse med min skilsmisse?

Kontakt familieafdelingen som kan yde råd og vejledning eller ring direkte til Statsforvaltningen, som er den myndighed, der kan træffe afgørelse om forældremyndighed, samvær, bopæl samt tilbyde konfliktmægling.

Familieafdelingen

Odinsgade 12

Tlf: 8915 1400

Skriv til familieafdelingen.

Statsforvaltningen

Tlf.: 7256 8300

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at udlevere mit barn på samvær hos den anden forældre?

Kontakt Statsforvaltningen og oplys om årsagen til, at du ikke ønsker at udlevere dit barn. Familieafdelingen kan ikke træffe afgørelse om samvær, men kan yde råd og vejledning i forhold til din bekymring. 

Familieafdelingen

Odinsgade 12

Tlf: 8915 1400

Skriv til familieafdelingen.

Statsforvaltningen

Tlf.: 7256 8300

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er bekymret for mit barn?

Kontakt Familieafdelingen som kan yde råd og vejledning samt vurdere, om der er behov for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse.

Familieafdelingen

Odinsgade 12

Tlf: 8915 1400

Skriv til familieafdelingen.

 

Jeg har mistanke om, at et barn er udsat for vold, hvad gør jeg?

Ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb skal der handles hurtigt, så kontakt Familieafdelingen som vil vurdere, hvad der skal gøres i den konkrete sag.

Læs mere om underretning her

Jeg er under 18 år og har brug for at tale om problemer derhjemme

Du kan altid henvende dig til familieafdelingen og få en samtale med en socialrådgiver. Du kan komme med eller uden dine forældre, eller du kan vælge at tage en anden person med. Du kan også ringe og drøfte din problemstilling anonymt. 

Familieafdelingen

Odinsgade 12

Tlf: 8915 1400

Skriv til familieafdelingen.

Jeg er gravid, kan jeg få støtte fra familieafdelingen?

Som gravid kan du altid henvende dig til familieafdelingen og få en samtale om din situation. I samarbejde med dig vurderes det, om der er behov for støtteforanstaltninger. Familieafdelingen har ikke mulighed for at yde økonomisk støtte i forbindelse med graviditet. 

Familieafdelingen

Odinsgade 12

Tlf: 8915 1400

Skriv til familieafdelingen.

Mit barn er anbragt, hvem kan jeg tale med?

Ifølge Servicelovens § 54 har man som forældre til et anbragt barn ret til at få en støtteperson at tale med, kontakt Familieafdelingen. 

Familieafdelingen

Odinsgade 12

Tlf: 8915 1400

Skriv til familieafdelingen.

Jeg har ikke betalt min husleje og bliver snart sat ud af min lejlighed, hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du skal ansøge om økonomisk hjælp i forbindelse med huslejerestance, skal du altid have undersøgt muligheden for at få hjælp fra din bank først. Herefter kan du henvende dig i Kontanthjælpsafdelingen og ansøge om økonomisk støtte. Hvis du får afslag fra kontanthjælpsafdelingen og har hjemmeboende børn under 18 år, har du mulighed for at ansøge i familieafdelingen. Her foretages en konkret vurdering af din ansøgning.

Familieafdelingen

Odinsgade 12

Tlf: 8915 1400

Skriv til familieafdelingen.