Mit barn er anbragt, hvem kan jeg tale med?

Ifølge Servicelovens § 54 har man som forældre til et anbragt barn ret til at få en støtteperson at tale med, kontakt Familieafdelingen. 

Familieafdelingen

Odinsgade 12

Tlf: 8915 1400

Skriv til familieafdelingen.