Ungeprojektet

Ungeprojektet er et midlertidigt afklarende tilbud til unge socialt udsatte mellem 18 og 25 år. Det kan være unge, som er hjemløse eller i fare for at blive det og derfor har behov for vejledning og støtte for at sikre en mere stabil tilværelse.

Ungeprojektet er et tilbud under Kirkens Korshærs Institutionstilbud Hjørnestenen.

Ungeprojektet har tre tilbud. Vi har lejligheder, værested og bostøtte til unge i egen bolig. Vi er 3 medarbejdere –en social-og sundhedsassistenter og 2 socialpædagoger.

Målsætning

  • At adskille de unge, potentielle brugere af Hjørnestenen, fra de ældre og mere garvede brugere.
  • Stoppe den spiral af kaos de unge befinder sig i.
  • Struktureret hverdag, indarbejdelse af hverdagsrytme
  • Økonomisk stabilitet
  • Passende job/aktivering/uddannelse
  • Støtte til fritidsaktiviteter
  • Støtte til kontakt til myndigheder
  • Skabe et sundt netværk
  • At sætte noget andet i stedet for misbrug
  • At hjælpe den unge til at tage magt over eget liv

Jesper tlf: 24 78 02 24

Allan tlf:   24 78 02 16

Maja tlf:   24 43 58 54