Missionen i Børn og Familie

Børn og Familie i Randers Kommuner yder støtte og vejledning til børn, unge og familier, der har behov for dette. Alle medarbejderne arbejder ud fra én fælles mission, og i det følgende beskrives arbejdsgrundlaget for Børn og Familie

Børn og Familie i Randers Kommune samarbejder med børn, unge og familier i Randers Kommune, der af forskellige årsager har behov for støtte og vejledning. Der er udarbejdet en overordnet mission samt et arbejdsgrundlag, som skal sikre familierne, som vi er i kontakt med, den bedst mulige service. Det er centralt, at alle børn, unge og familier føler, at de bliver tager alvorligt, bliver hørt og inddraget, når der foregår et samarbejde med Børn og Familie.

Den overordnede mission for samtlige medarbejdere i Børn og Familie:

I samspil med borgerne skaber vi den bedst mulige trivsel og udvikling hos børn, unge og familier.

Visioner Børn og Familie 2016-2019 Aftalemål Børn og Familie 2017 - 2018 Referencekommuneprojektet