Referencekommuneprojektet

Socialstyrelsen har iværksat initiativet ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt” på børne- og ungeområdet for at styrke den tidlige og målrettede indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Formålet med referencenetværket er at understøtte den positive udvikling i retning af tidligere forebyggelse, som allerede er i gang i mange kommuner, og referencenetværket henvender sig til kommuner, som ønsker at videreudvikle deres indsats for udsatte børn og unge til at kunne sætte tidligere ind og styrke sammenhængen mellem det specialiserede område og almenområdet. Forløbet kører fra efteråret 2015 til december 2017. Børn, Skole og Familie i Randers Kommune deltager i projektet med henblik på at understøtte det arbejde, der i forvejen allerede er igangsat omkring tidlig opsporing og forebyggelse i Randers Kommune. Som led i projektet vil der konkret i Randers Kommune blive igangsat to spændende projekter/ tiltag, nemlig:

  1. TOPI (forsøg med tidlig opsporingsmodel i dagpleje, dagtilbud og sundhedspleje) – hent vedhæftede fil (word)

  2. Tværfaglig samarbejdsmodel – læs den her