Visioner Børn og Familie 2016-2019

Som led i at imødekomme den overordnede mission, er der formuleret en række visioner, som skal sætte retningen for arbejdet i Børn og Familie i 2016-2019.

Visionerne er to-delte, hvor den ene del vedrører den service, vi yder børnene, de unge og familierne, mens den anden del vedrører vores interne organisering og arbejdsmetoder i Børn og Familie, som skal medvirke til at sikre den bedste service overfor familierne, vi samarbejder med.

Visionerne er mangfoldige og indeholder mange ord og tanker. Men et meget stærkt og gennemgående tema er, at inddragelsen, samarbejdet og dialogen med familierne ønskes styrket yderligere de næstkommende år.