Visioner Børn og Familie 2016-2019

Som led i at imødekomme den overordnede mission, er der formuleret en række visioner, som skal sætte retningen for arbejdet i Børn og Familie i 2016-2019.