Skole og fritid

Tosprogede børn og unge

Her kan du læse om tilbud til tosprogede børn og unge i Randers Kommune.

Firkløverskolen

Firkløverskolen er et tilbud under Randers Kommune til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og svær DAMP/ADHD.

Vesterbakkeskolen

Vesterbakkeskolen er en specialskole med SFO og modtager børn med behov for vidtgående specialundervisning.

Oust Mølleskolen

Oust Mølleskolen er for normaltbegavede 6-12årige børn, som af forskellige grunde ikke trives i normalt folkeskoleregi.

Fritidstilbud for børn med særlige behov

I Randers Kommune er der forskellige fritidstilbud for børn og unge med særlige behov.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) støtter skoler i arbejdet med at skabe inkluderende miljøer og hjælper forældre, lærere og pædagoger med at skabe gode rammer for elevens udvikling, læring og trivsel.

SSP-samarbejde

SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP er et tværsektorielt og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Randers Kommune og Østjyllands Politikreds Randers.

Studiemødregrupper

Projektet "Studiemødregrupper" har til formål, gennem etablering af en række mødregrupper for unge sårbare mødre fra ungdoms- og videregående uddannelser, at støtte de unge mødre både socialt og studiemæssigt, så de opnår bedre sammenhæng mellem studieliv og familieliv og bliver i stand til at gennemføre den påbegyndte uddannelse.

Familieklassen

Familieklassen er et anderledes tilbud til forældre og elever. Det er et tæt samarbejde mellem skolen, lærerne og hjemmet, der har til hensigt at forbedre elevens trivsel i skolen og fremme en positiv udvikling - både socialt og fagligt.