Skole og fritid

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) støtter skoler i arbejdet med at skabe inkluderende miljøer og hjælper forældre, lærere og pædagoger med at skabe gode rammer for elevens udvikling, læring og trivsel.

Fritidstilbud for børn med særlige behov

I Randers Kommune er der forskellige fritidstilbud for børn og unge med særlige behov.

SSP-samarbejde

SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP er et tværsektorielt og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Randers Kommune og Østjyllands Politikreds Randers.

Tosprogede børn og unge

Her kan du læse om tilbud til tosprogede børn og unge i Randers Kommune.

Studiemødregrupper

Projektet "Studiemødregrupper" har til formål, gennem etablering af en række mødregrupper for unge sårbare mødre fra ungdoms- og videregående uddannelser, at støtte de unge mødre både socialt og studiemæssigt, så de opnår bedre sammenhæng mellem studieliv og familieliv og bliver i stand til at gennemføre den påbegyndte uddannelse.

Familieklassen

Familieklassen er et anderledes tilbud til forældre og elever. Det er et tæt samarbejde mellem skolen, lærerne og hjemmet, der har til hensigt at forbedre elevens trivsel i skolen og fremme en positiv udvikling - både socialt og fagligt.

Tilskud til efterskoleophold

Myndighedscentret kan yde tilskud til en ungs ophold på efterskole, men det kræver, at helt særlige forhold gør sig gældende.