Fritidstilbud for børn med særlige behov

I Randers Kommune er der forskellige fritidstilbud for børn og unge med særlige behov.

Du kan kontakte det enkelte fritidstilbud for at få flere oplysninger, herunder også informationer om hvem tilbuddet er rettet til, og hvordan en eventuel visitation til tilbuddet finder sted. 

Kommunens tilbud:

Solgården

Se hjemmeside

Fiskergården 

Fiskergården er en fritidsklub under Randers kommune. Vi har børn i alderen 6-15 år, heraf en gruppe på ca. 14 med specifikke vanskeligheder.

Vi er ca. 50 børn og 5 ansatte

Vi bor på en fantastisk gammel gård mellem Randers og Helsted

Vi har heste, geder, får, kaniner og katte