Om skole- og fritidstilbud

I Randers Kommune tilbyder vi både skole- og fritidstilbud til børn og unge med særlige behov. 

Du kan kontakte det enkelte skole- eller fritidstilbud for at få flere oplysninger, herunder også informationer om hvem tilbuddet er rettet til, og hvordan en eventuel visitation til tilbuddet finder sted.