Hvad sker der, når vores ansøgning er modtaget?

Familieafdelingen udarbejder den økonomiske vurdering. For at få belyst de særlige og væsentlige behov, indhenter Familieafdelingen statusudtalelse fra skole og evt. Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) – eller andre relevante fagpersoner.

 

Når alle oplysninger foreligger, vil I blive indkaldt til en samtale med en socialrådgiver. Herefter foretages en socialfaglig vurdering af, om der er grundlag for at yde tilskud til et efterskoleophold.

 

Den endelige beslutning træffes på et teammøde i Familieafdelingen, og afgørelsen bliver sendt skriftligt til jer.