Hvad sker der, når vores ansøgning er modtaget?

Myndighedscentret udarbejder den økonomiske vurdering. For at få belyst de særlige og væsentlige behov, indhenter Myndighedscentret statusudtalelse fra skole og evt. Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) – eller andre relevante fagpersoner.

 

Når alle oplysninger foreligger, vil I blive indkaldt til en samtale med en socialrådgiver. Herefter foretages en socialfaglig vurdering af, om der er grundlag for at yde tilskud til et efterskoleophold.

 

Den endelige beslutning træffes på et teammøde i Myndighedscentret, og afgørelsen bliver sendt skriftligt til jer.

Ansvarlig redaktør
Birgit Damgaard
Sidst opdateret
20-12-2017