Hvilke klassetrin kan der søges til?

8. og 9. klassetrin. Kun i helt særlige tilfælde vil der blive ydet støtte til 10. klassetrin.