Hvor meget udgør et tilskud?

Et tilskud udgør maksimalt jeres egenbetaling af skolepengene. I skal altså selv afholde udgifter til depositum, evt. indskrivningsgebyr, materialer, ekskursioner, lomme- og tøjpenge, transport til hjemmeweekends m.m.