Hvordan søger vi?

Hvis jeres barn allerede er i kontakt med Myndighedscentret, skal I kontakte jeres vanlige rådgiver. Ellers skal I kontakte Myndighedscentrets Modtagelse, hvor I vil få udleveret et økonomiskema, som bruges ved ansøgning om økonomisk støtte til et efterskoleophold.

I skal udfylde økonomiskemaet, og I skal dokumentere alle de indtægter og udgifter, som I noterer på skemaet. Dvs. lønsedler, ydelser fra Udbetaling Danmark, udskrifter fra pengeinstitut, (betalingsservice og lign.).

Betalingsoversigt fra den valgte efterskole skal også indgå.

I bedes desuden vedlægge en kort beskrivelse af jeres barn. Hvorfor det er en god ide, at den unge kommer på efterskole. I bedes oplyse, hvem vi kan kontakte og få en status fra (eksempelvis skole, psykiatri, PPR m.m.)

BEMÆRK! Der er en frist på 14 dage. Alt dokumentation skal være Myndighedscentret i hænde senest 14 dage efter ansøgningstidspunktet. Er dokumentationen ikke modtaget ved fristens udløb, bortfalder ansøgningen.

Ansvarlig redaktør
Birgit Damgaard
Sidst opdateret
01-05-2018